Felanmälan Stockholm

Felanmälan:
Tel 08-13 36 10
Fastighetskötsel AB
07.00-11.00
200732983430.logo251diff
Hissar:
Tel 08-618 48 48
Hissen AB
Hissen_ElMekAB_1f
Akuta fel som ej kan anstå då
fastighetskötare ej är i tjänst:
Tel 08-657 64 00
Securitas
securitas
Kabel-TV Felanmälan:
Tel 0770-777 000
Bredbandsbolaget
Bredbandsbolaget logga
Internet:
Tel 0770-777 000
Bredbandsbolaget
Bredbandsbolaget logga
SOS Alarm:
Tel 112
sosalarm
Polis:
Tel 114 14
polisen

 


Harry Berglund Förvaltnings AB
Retortgatan 6
721 30 Västerås
Växel: 021-475 07 20
Ekonomi: 021-475 07 23
Felanmälan: 021-475 07 29