LF Invest
Harry Berglund
HJT Service i Västerås
HJT Städ i Västerås

Felanmälan Stockholm

Felanmälan:
Tel 08-13 36 10
Fastighetskötsel AB
08.00-16.00 Vardagar
200732983430.logo251diff
Hissar:
Tel 08-618 48 48
Hissen AB
Hissen_ElMekAB_1f
Akuta fel som ej kan anstå då
fastighetskötare ej är i tjänst:
Tel 08-657 64 00
Securitas
securitas
Kabel-TV Felanmälan:
Tel 020-222 222
Telenor
Internet:
Tel 020-222 222
Telenor
SOS Alarm:
Tel 112
sosalarm
Polis:
Tel 114 14
polisen