Felanmälan Stockholm

Felanmälan

Tel: 08-13 36 10
Fastighetskötsel AB
Vardagar 08.00-16.00

Hissar

Tel: 08-618 48 48
Hissen AB

Akuta fel

Tel: 08-657 64 00
Securitas

Akuta fel, då fastighetsskötare ej är i tjänst och som ej kan vänta, rapporteras till Securitas jour om de uppstår under kvällar, heldagar och nätter.

Kabel-TV

Tel: 020-222 222
Telenor

Internet

Tel: 020-222 222
Telenor

SOS Alarm

Tel: 112

Polisen

Tel: 114 14