Uthyrningspolicy

Ålder
För att teckna hyresavtal hos Harry Berglund Förvaltnings AB behöver Ni som söker fyllt 18 år.

Folkbokföring
Som boende hos oss behöver Ni vara folkbokförd på adressen i hyresavtalet.

Inkomst
Du/Ni skall ha en stadigvarande inkomst från tjänst eller pension som minst motsvarar två och en halv (2,5) gånger årshyran för den aktuella lägenheten före skatt. Vi kan komma att kräva två års inkomsthistorik som intyg. Observera att vi inte godkänner studiestöd som inkomst.

Betalningsanmärkningar
Ni som söker får inte ha några betalningsanmärkningar hos Kronofogden under de senaste 3 åren.

Innan kontrakt skrivs
Innan kontraktskrivning gör vi alltid en kreditkoll. I regel tar vi även boendereferenser från tidigare hyresvärdar eller liknande.

Antal boende
För att förhindra trångboddhet och osunda boendeförhållanden har vi regler för antalet boende i våra lägenheter. Som hyresvärd kräver vi att antalet boende ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning.

Hemförsäkring
Ni behöver ha en gällande hemförsäkring för er lägenhet under hela tiden som Ni bor hos Harry Berglund Förvaltnings AB. Det är Ni som har ansvar för att teckna hemförsäkringen och säkerställa att den är giltig under hela hyresperioden.

El
Som hyresgäst ska Ni ha ett eget gällande elabonnemang under hela hyresperioden hos Harry Berglund Förvaltnings AB.

Uppsägning
Uppsägningstiden är tre hela månader från månadsskiftet som inträffar närmast efter uppsägningen. Uppsägningen ska inkomma skriftligt med originalunderskrift till oss på Harry Berglund Förvaltnings AB.

Andrahandsuthyrning
Vid andrahandsuthyrning krävs särskilda skäl samt ett skriftligt medgivande från Harry Berglund Förvaltnings AB. Andrahandsuthyrning utan hyresvärdens medgivande är inte tillåtet. Ni ansöker om andrahandsuthyrning genom att lämna in en fullständig ansökan. Kontakta oss för mer information och ansökningsblankett.

Direktbyte
Om Ni önskar byta lägenhet med någon annan, ett så kallat direktbyte, gäller samma krav på bytespart som en ny hyresgäst från vår egen kö hos Harry Berglund Förvaltnings AB. För att ansöka om byte behöver Ni lämna in en fullständig ansökan. Blanketten finns att hämta hos oss. Kontakta oss för med information.

Visning av lägenhet
Vid flytt är det alltid Harry Berglund Förvaltnings AB som förmedlar lägenheterna och meddelar vem som får gå på visning.