LF Invest
Harry Berglund
HJT Service i Västerås
HJT Städ i Västerås

Uthyrningspolicy

Ålder
För att teckna hyresavtal hos Harry Berglund Förvaltnings AB ska du ha fyllt 18 år.

Folkbokföring
Du ska vara folkbokförd på adressen i hyresavtalet.

Inkomst
Din inkomst ska vara minst två och en halv (2,5) gånger årshyran före skatt. Vi kan komma att kräva två års inkomsthistorik som uppfyller kraven. Som inkomst räknas till exempel: Inkomst av tjänst eller Pension

Betalningsanmärkningar
Krav på inga betalningsanmärkningar hos kronofogden nu och de senaste 3 åren.

Innan kontrakt skrivs
Innan kontrakt skrivs gör vi en kreditkontroll och tar boendereferenser.

Antal boende
Antal boende ska var rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning.

Hemförsäkring
Du ska ha en gällande hemförsäkring under hela den tid som du bor hos Harry Berglund Förvaltnings AB. Du ansvarar själv för att teckna en hemförsäkring.

El
Du ska ha ett eget gällande elabonnemang under hela hyrestiden hos Harry Berglund Förvaltnings AB.

Uppsägning
Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader. Tidigast till månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.

Andrahandsuthyrning
För att få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs att du har särskilda skäl och ett skriftligt medgivande från Harry Berglund Förvaltnings AB. Du ansöker om andrahandsuthyrning genom att lämna in en fullständig ansökan med blanketten som finns hos oss. Kontakta oss för mer information.

Direktbyte
Om du ska byta lägenhet med någon annan, så kallat direktbyte, gäller samma krav på bytespart som en ny hyresgäst från vår egen kö hos Harry Berglund Förvaltnings AB. Du ansöker om byte genom att lämna in en fullständig ansökan med blanketten som finns hos oss. Kontakta oss för mer information.

Visning av lägenhet
Det är alltid Harry Berglund Förvaltnings AB som förmedlar lägenheterna och meddelar om vem som får gå på visning.