LF Invest
Harry Berglund
HJT Service i Västerås
HJT Städ i Västerås

Felanmälan Västerås

Felanmälan:
Tel 021-475 07 29
Fastighetskötare (Telefonsvarare)
hb
Akuta fel som ej kan anstå då
fastighetskötare ej är i tjänst:
Tel 021-13 09 00
Securitas
 securitas
Störningjour:
Debitering sker till störande hyresgäst.
(Skall vara en allvarligare störning som ej kan anstå.)
Tel 021-13 09 00
Securitas
securitas
Städning trapphus:
021- 127 127
HJT Städ
 hjt-stad
Snöröjning och gräsklippning:
021 – 475 07 00
HJT Service
hjt-service
Kabel-TV Felanmälan:
Tel 020-222 222
Telenor
Internet:
Tel 020-222 222
Telenor
Hissar Felanmälan:
Tel 0771-50 00 00
Kone
 kone
SOS Alarm:
Tel 112
 sosalarm
Polis:
Tel 114 14
 polisen